Bankordlista

Här hittar du de vanligast förekommande bankorden, med en förklaring, sorterade i bokstavsordning.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Överbryggningslån

Ett överbryggningslån kan du använda när tillträdesdagen för ditt nya boende är före försäljningsdagen av ditt befintliga boende.

Överföring

Överföring av pengar till ett mottagarkonto via banken.

Överhypotek

Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för. Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.