Bankordlista

Här hittar du de vanligast förekommande bankorden, med en förklaring, sorterade i bokstavsordning.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Olycksfallsförsäkring

Genom att teckna en olycksfallsförsäkring kan du försäkra dig om att få ekonomisk hjälp om du skulle råka ut för en olycka.

Outnyttjad kredit

Outnyttjad kredit är den del av din möjliga kredit som för tillfället är outnyttjad och som du således kan använda för att öka din belåning.