Bankordlista

Här hittar du de vanligast förekommande bankorden, med en förklaring, sorterade i bokstavsordning.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Marknadsvärde

Det värde som en vara eller tjänst har, enligt bedömningar på marknaden.

MasterCard

MasterCard är kortet som ger dig möjligheten att betala på fler än 25 miljoner ställen över hela världen. Läs mer om våra MasterCard här.

Medlåntagare

Makar eller sambor kan tillsammans ansöka om lån eller krediter och blir då medlåntagare.

Månadsbelopp

Minsta belopp att betala per månad (summan av ränta och amortering).