Bankordlista

Här hittar du de vanligast förekommande bankorden, med en förklaring, sorterade i bokstavsordning.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Inbetalning

När en person gör en överföring till ett företag som likvid för en faktura.

Inflation

Stegring av prisnivån/försämring av penningvärde. Jämför Deflation.

Inkasso

Förfarande genom vilket en borgenär kan få betalt för sin fordran.

Inteckning

Inskrivning hos tingsrätten i fastighetsbok av visst penningbelopp i fast egendom. Jämför Pantbrev.

Internetbank

En internetbank är en tjänst för att utföra bankärenden via Internet.

Internetlån

Låna pengar på internet.